தினம் ஒரு ''காசி ஆனந்தன்'' கவிதை

முரண்.. இறைவனின் வாகனம் என்றான் நாயை அவதாரம் என்றான் பன்றியை இறைவனே என்றான் குரங்கை இவனே திட்டினான் என்னை நாயே! பன்றியே! குரங்கே!

Tuesday, November 10, 2009

இரத்ததானம்


சிவகங்கை அரசுமருத்துவமனையில் 10-11-2009 அன்று இரத்ததானம் செய்யும் போது எடுத்த படம்

No comments:

இன்னொறு இடுகை

Related Posts with Thumbnails